A opprette et virtuelt bibliotek.

Velg Enhetskonfigurasjon fra Arcserve Backup-programgruppen.

Velkomstskjermbildet apnes.

Alternativet i dialogboksen Enhetskonfigurasjon apnes.

Merk: Hvis Tape Engine kjorer, apnes en dialog pa dette punktet, og forteller deg at du ma stoppe Tape Engine for du kan fortsette. Klikk Ja for a stoppe Tape Engine og fortsett.

Detaljfeltet viser informasjon om bibliotekets adapterkort, SCSI Bus, SCSI ID og LUN. I tillegg viser tilgjengelige tilgjengelige spor for dette biblioteket de totale plassene som er tilgjengelige for dette virtuelle biblioteket.

Merk: Disker kan tildeles til et virtuelt bibliotek i hvilken som helst rekkefolge, selv om stasjoner ikke kan deles mellom virtuelle biblioteker. I tillegg ma hvert virtuelle bibliotek ha minst en stasjon og ett spor tildelt det.

Merk: Spor som er tildelt et bestemt virtuelt bibliotek, er sekventielle og kan ikke deles med andre virtuelle biblioteker.

Det nyopprettede virtuelle biblioteket vises i listen Virtuelle biblioteker. Hvis et bestemt bibliotek fremdeles har stasjoner som ikke er tildelt etter dette trinnet, vil de tilgjengelige ressursene vises i listen Tilgjengelige biblioteker.

Hvis det nyopprettede virtuelle bibliotekets parametere er satt feil, kan du slette det og opprette et nytt virtuelt bibliotek med de riktige parameterne. For a utfore denne oppgaven, marker det virtuelle biblioteket, og klikk deretter Slett. Nar dette er gjort, blir stasjonene og sporene knyttet til det virtuelle biblioteket tilgjengelige igjen for valg.

Merk: Du ma konfigurere hele det fysiske biblioteket du arbeider med i virtuelle biblioteker. Alle stasjoner og spor for et valgt fysisk bibliotek ma brukes. I tillegg ma du fullfore konfigurasjonen til et valgt fysisk bibliotek for du prover a konfigurere et annet bibliotek.

Det nyopprettede virtuelle biblioteket vises i listeboksen Virtuelle biblioteker, mens start- og sluttvinduene som er tildelt for det uthevede biblioteket, vises i detaljfeltet.