Beste familie Skrive,

Met rapportenhet har vi fatt kunnskaper om doden av Piet. Vi har Piet l re a kjenne og verdsette som en respektert kollega med en varm hjerte for sitt arbeid.

Ook de ondernemingsraad, waar hij zelf zo zo nauw betrokken was, vond in hem een gedreven voorzitter. Vi vil v re til stede, kunnskap og erfaring, veldig savner.

Vare tanker gar ut til deg og din familie. Vi onsker deg mye styrke ved a b re dette tapet.

Motte opprechte deltakelse,

Direktor og medarbeidere.

Overleden familiemedlem.

at din far er en viktig plass i ditt liv, og at han er en stor tomgang.

gar alltid sammen med rapportering og tristhet. Vi onsker deg mye kraft.

en sterkte ta ved behandlingen av dette store tapet.

Namens ledelse og kollega s.

Voorbeeldzinnen.

Inledende avsnitt.

Vol ongeloof en verdriet we kennis genomen van de overlijden van [Naam]. Bedravel har vi fatt beskjed om at du har mistet deg [familiemedlem / venn]. Med uroligheter har vi fatt beskjed om det sorglose beskjed om at var kollega [Navn] sv rt uventet er dod. Modt stor uro har vi tatt i betraktning om dodsfallet til [Navn]. Med urettferdighet har vi fatt beskjed om dodsfallet til [Navn]. Bedravel har vi kunngjort om dodsfallet til [Navn]. Met rapportenhet har vi kunngjort om overlidelse av [Navn]. Med uro har vi tatt i betraktning det sorglose beskjed om at [Navn] er dod. I det hele tatt, at doren [navn] sykdom er avskilt i utseendet, har vi med beredskap kunnskap tatt av hans / hennes dod.

Verklarende alinea.

Vi vil [Name] herinneren som en entusiastisk kollega og den drivende kraften bak vart [afdeling / forening]. Vi kommer til a savne ham / henne. Pa [dato] om [tid] vil det bli en herdenkingsbijeenkomst i motesalen. Under dette motet har du muligheten til a registrere det kondolerende registeret. I takknemlig minne hva han / hun for var bedrift har betydd, vil [Navn] v re i vare tanker. Vi har [Navn] l rer og verdsetter som en respektert kollega med en varm hjerte for hans / hennes arbeid. Ogsa den [afdeling / vereniging], hvor han / hun selv var sa n r involvert, fant i ham / henne en drevet [funksjon]. Met het overlijden van [Naam] verliezen wij een zeer gewaardeerde collega die in zijn / haar werk een voorbeeld voor ons was. Vi vil v re hans / hennes [positive egenskaper] veldig savner. Vi tenker med stor anerkjennelse tilbake til sitt engasjement og engasjement hos [Navn firma]

Slotalinea.

Mede pa vegne av min kollega, jeg onsker deg igjen mye styrke. Vi onsker deg og din familie mye til a takke for dette vanskelige tapet. Vi onsker deg mye styrke med a behandle dette tapet. Vi medarbeider gar ut til deg, din familie og elskede. Vi onsker deg mye styrke med a behandle dette tragiske tapet. Vare tanker gar ut til deg og din familie. Vi onsker deg styrke ved a b re dette tapet. Vi onsker deg, dine barn og videre familie mye styrke nar du behandler dette tapet. Modt med rette, med oppriktig deltakelse,

Meer voorbeeldbrieven.

Overleden kollega.

Med urettferdighet har vi fatt beskjed om det sorglose meldingen at var kollega Hilde meget uventet er dod. Hilde var hos oss som sekret r pa salgsavdelingen. Hun var en sv rt respektert medarbeider som alltid klarte a forberede sine kolleger.

Hilde lar en stor tomhet bak hos hennes familie, men ogsa hos sine kollegaer. Pa om klokken 19.00 skal det bli en herdenkingsmote i motesalen. Under dette motet har du muligheten til a registrere det kondolerende registeret.

Vi haper allikevel at den kan hjelpe deg a planlegge reisen. de begaart van Hilde.

Ons medeleven gar ut til hennes mann, barn og familie.

Direktor Van Borsel BV.

Eksempel 4.

Geachte Fru Snip,

I det hele tatt, at dora er sykdommen, det er avskjed i utslaget, men vi har med beredskap kunnskap tatt av Jans dod.

Vi vil Jan huske som en entusiastisk kollega og den drivende kraften bak vart entreprenorrad og personalforening. Vi kommer til a savne ham veldig.

I takknemlig minne hva han for var bedrift har betydd, blir Jan i vare tanker. Vi onsker deg, barna og videre familie mye styrke nar du behandler dette tapet.

Motte oprecht medeleven,

Namens direksjon og medarbeidere.

Eksempel 5.

Met uro og uro har vi fatt beskjed om overliden av din kvinne Betsy.

Van onze personeelsbijeenkomsten herinneren wij ons als een positieve en opgewekte persoonlijkheid. Fra dine historier vet vi at hun har bekreftet sin sykdom, men dessverre har hun ikke vunnet denne kampen. Haar overlijden zal een grote leegte achterlaten.

Var medie gar ut til deg, dere barn Barry og Kim og videre familie og venner. Vi onsker deg mye kraft og styrke for a fa dette sv re tapet.

Namens ledelse og kollega s.

Eksempel 6.

Geachte familie Oppstellen,

Med urettferdighet har vi fatt beskjed om Sarahs dod. Vi har fatt henne til a kjenne og verdsette som en respektert kollega med en varm hjerte for henne medemens. Met het verlies van Sarah is ons een zeer gewaardeerde collega ontvallen die in haar werk een voorbeeld voor ons was.

I takknemlig minne hva de har for var bedrift har betydd, vil Sara alltid v re i vare tanker.

Ons medeleven gar ut til deg, din familie og venner. Vi onsker deg mye styrke med a behandle dette tragiske tapet.

Namens direksjon og medarbeidere.

Eksempel 7.

Geachte heer Beeld,

Med uro har vi tatt i betraktning det sorglose beskjed at Gert er dod. Selv om det er synd, det er avskilt i det hele tatt, vi er likevel urolig og urolig at vi ikke lenger kan glede oss over hans alltid oppvoksne personlighet og morsomme historier og grapper.

Vi tenker med stor verdi tilbake til sitt engasjement og engasjement. Vi vil Gert herinneren som en entusiastisk kollega og den drivende kraften bak vart Ondernemingsrad. Hans solfylte karakter, kj rlighet og erfaring vil bli darlige av oss.

Vi onsker deg og din familie mye styrke med a behandle dette tragiske tapet.

Namens direksjon og medarbeidere.

Eksempel 8.

Geachte familie Van Steven,

Moren droefhet har vi notert om Josiens dod. Hun var en dor ons sv rt verdaarde kollega og vi har mange ar med mye glede og respekt med henne samarbeidet.

Josien var alltid intens involvert i hennes arbeid og kollegaer. Det gjorde hun pa sin egen sjarmerende og innbydende mate, noe som gjorde at de var sv rt elskede hos kollegaer, men ogsa hos kunder.

Vi vil Josiens fanatiske n rv r, engasjement og varm personlighet, veldig savner. Vi medarbeider gar ut til deg, dine barn og andre familiemedlemmer og etterkommere.

Vi onsker deg og din familie mye styrke i denne vanskelige tiden.